تبلیغات
پایگاه شهید فهمیده کارزین - با امضای شاه سعودی :::: رژیم آل‌سعود ، شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان را اعدام کرد